راننده بی احتیاط به انجام خدمات عمومی جهت سفر زیارتی اعضای خانه سالمندان کاشمر مکلف شد

خبرگزاری میزان - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

با رای جایگزین حبس قاضی کوهسرخی متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ملزم به انجام خدمات عمومی جهت بردن زیارت اعضای خانه سالمندان کاشمر به سفر زیارتی شد

منابع خبر