راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

این تحقیق بر آن است که راهکارهای مقابله با جنبه‌های منفی فرهنگ غرب در خصوص زنان را از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار دهد.

چکیده:  

در هر جامعه مسائل مربوط به فرهنگ از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث در بین محققان است. در سال‌های اخیر، غرب درصدد انتقال گزاره‌های فرهنگی خویش به سایر جوامع است تا بدین طریق سلطه‌گری خویش را، نه در بعد نظامی که در بعد فرهنگی به انجام رساند. برای این منظور زنان، هم به دلیل ویژگی‌های روان‌شناختی و هم به دلیل اینکه انتقال‌دهندۀ گزاره‌های فرهنگی به نسل بعد هستند، گروه هدف مناسبی به‌شمار می‌روند. این تحقیق بر آن است که راهکارهای مقابله با جنبه‌های منفی فرهنگ غرب در خصوص زنان را از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور آراء ایشان از طریق سایت Ledaer.ir و کتب مربوط جمع‌آوری شد و از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

"در سال‌های اخیر، غرب درصدد انتقال گزاره‌های فرهنگی خویش به سایر جوامع است تا بدین طریق سلطه‌گری خویش را، نه در بعد نظامی که در بعد فرهنگی به انجام رساند"تحلیل محتوا نیز با استفاده از تحلیل تماتیک، کدگذاری باز و متمرکز و سپس تشکیل مقوله انجام شد. از دیدگاه ایشان چهار راهکار عمده برای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص زن عبارت‌اند از: برخوردی حکیمانه با فرهنگ غرب، غنی‌سازی فرهنگ به وسیلۀ تعامل فرهنگی، افزایش آگاهی‌بخشی به زنان، و آنچه بیشترین اهمیت را در این راهکارها داشت توجه به راهبرد اسلام در برخورد با زن در سه حوزۀ فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

واژه‌های کلیدی: زن، راهکار مقابله، غرب، آیت‌الله خامنه‌ای

نویسندگان:

مریم سعیدیان جزی: استادیار دانشگاه اصفهان

سعیده یراقی: کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر