۵ راهکار برای کنترل خشم در خیابان

فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

حرف‌ها و عبارتی که اگر از جانب دو طرف ادامه پیدا کند ممکن است به درگیری فیزیکی نیز منجر شود و گاه عواقبی داشته باشد که نتیجه یک خشم غیرارادی است

منابع خبر