رایزنی رئیسان جمهور روسیه و ترکیه پیرامون سوریه

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

رهبران روسیه و ترکیه روز ۱۳ نوامبر یکشنبه آینده در شهر سوچی روسیه دیدار و گفتگو خواهند کرد

منابع خبر