رای الیوم: آزادی حسنی مبارک پایان انقلاب مصر است

رای الیوم: آزادی حسنی مبارک پایان انقلاب مصر است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۶

رای الیوم: آزادی حسنی مبارک پایان انقلاب مصر است تهران-ایرنا- عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه فرامنطقه رای الیوم و تحلیلگرمشهور عرب در مطلبی در واکنش به آزادی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر آورد آزادی وی پایان یکی از انقلاب های شریف علیه فساد و دیکتاتوری است.

وی درسرمقاله روز شنبه این روزنامه نوشت: آزادی'حسنی مبارک' رئیس جمهوری اسبق مصر و بازگشت به خانه اش پس از صدور حکم نهایی تبرئه از مسئولیت قتل ۸۵۰ تظاهر کننده توسط دادگاه تجدید نظر پایان غم انگیزی برای انقلاب مشروع مصرعلیه نظام حکومت دیکتاتوری فاسد اش است.مبارک رئیس جمهوری (مخلوع) مصر درمحاکمه های شش سال گذشته ازهفت ستاره بهره مند شد و در بیمارستان نظامی اقامت کرد و پسرانش و همه ستاره های نظام سرکوبگرش آزاد شدند این درحالی است که شخصیت های معروف انقلاب مصر و اولین رئیس جمهور منتخب مصر یعنی«محمد مرسی» پشت میله های زندان قرار گرفتند و مجازات زندان های ابد را می گذرانند و برخی از آنها که لباس های نارنجی رنگ زندان را به تن کرده اند، منتظر اجرای حکم اعدامی هستند که برای آنها صادر شده است.وی گفت: این دردناک است که حکم برائت رئیس جمهوری صادر شود درحالی که ده ها میلیون نفر از ملت اش علیه او به پا خاستند و این دردناک است که مردان امنیتی اش که با دستور او و «الحبیب العادلی» وزیر کشورش به سمت مردم تیراندازی کرده و تظاهرکنندگان را که خواستار عدالت،آزادی و لقمه نان آغشته به کرامت بودند را به قتل رساندند، تبرئه شوند.عطوان افزود : میدان «التحریر» در قلب قاهره بار دیگر در اعتراض به این حکم سیاسی برای تبرئه شخصیت های سرکوب و فساد، پر نشد زیرا این کار مشروع که در دوران سابق امکان داشت اکنون و در دوران جدید خط قرمزی شده است که نقض آن ممنوع است.نظام حسنی مبارک از قدرت کنار نرفت و فقط پوست انداخت و حتی شخصیت ها و تاجرانش که دارایی ملت مصر را به سرقت بردند، با آن به تجارت پرداختند و ثروت های کلان به هم زدند در حالی که این ملت بار دیگر به گرسنگی برگشته و دولت سرکوبگر با قدرت و فساد و سرسختی بیشتر برای مکیدن خون این ملت و غارت ثروت هایش برگشته است.سردبیر رونامه رای الیوم ادامه داد که شعار انقلاب مصر«زندگی،آزادی و عدالت اجتماعی» کاملا بخار شد و هر کسی جرأت کند و آن را به زبان بیاورد به خوبی می داند که سرنوشتش زندان بوده و اتهام ها آماده است. حالت فوق العاده در جریان بوده و دادگاه های آن همیشه برای عمل کردن با مشت آهنین برای هر کسی که دوران انقلاب و ادبیاتش را یادآوری کند، آماده هستند.عطوان در پایان نوشت : امروز با حکم آزادی و تبرئه حسنی مبارک صفحه دیگری از تاریخ مصر ورق زده شد. کسانی که ملت مصر علیه آنها قیام کردند و شکنجه گرهای مردم مصر و شخصیت های آن به دلیل این انقلاب که به امید سپیده دم جدیدی از عزت و کرامت و عدالت اجتماعی برپا شد، همگی آزاد شدند. خداحافظ...انقلاب مصر و خدا رحمت کند همه شهدایش را.

خاورم**9366** ۱۰۶۴ مترجم:صغری رحیمی

منابع خبر
رای الیوم: آزادی حسنی مبارک پایان انقلاب مصر است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۶