رای پارلمان یونان به ریاضت اقتصادی

پارلمان یونان با وجود برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز مردم این کشور با اکثریت آراء به خواسته اتحادیه اروپا در مورد برنامه اصلاحات اقتصادی یونان رای مثبت داد
اخبار روز
رادیو زمانه - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در مصاحبه تلویزیونی خود اصلاحات جدید را تحمیل شده از طرف رهبران حوزه یورو خواند.

منابع خبر
رای پارلمان یونان به ریاضت اقتصادی رادیو زمانه - ۲۵ تیر ۱۳۹۴