رتبه ۱۲۰ ایران در خلاقیت در بین ۱۴۰ کشور

پیک ایران - ۴ شهریور ۱۳۹۳


رئیس دفتر توسعه فناوری های وزارت بهداشت از آخرین رتبه ایران در حوزه خلاقیت و نوآوری خبر داد و گفت: براساس شاخص جهانی نوآوری از میان ۱۴۰ کشور در این حوزه ایران رتبه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است.
 
به گزارش مهر، علیرضا خرم خورشید در نشست مشترکی میان انجمن علمی پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد ایران، مدیران حوزه فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه توسعه فناوری کمبود شدید اعتبار در دولت است.
 
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های نسل اول و دوم باید به سمت دانشگاه های نسل سوم که کارآفرین هستند حرکت کند.
 
رئیس دفتر توسعه فناوری های وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران رتبه ۱۲۰ را براساس شاخص جهانی نوآوری و خلاقیت به دست آورده است، گفت: از میان ۱۴۰ کشور جهان با وجود تحریم ها ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است.
 
وی با بیان اینکه در وزارت بهداشت مشغول به خدمات مهمی هستیم گفت: "انسجام داخلی و هماهنگی بین بخشی" از شعارهای ماست که به تنهایی نمی توانیم این شعار را عملی کنیم و باید هماهنگی های بین بخشی صورت گیرد.منابع خبر