رتبه ۱۶۸ ایران از نظر فضای کسب و کار

تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

دبیر کل کنفدراسیون صنعت گفت: براساس گزارش سال ۲۰۱۳ بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است.

به گزارش ایسنا حسین ساسانی در جشنواره نشان حمایت ملی با اشاره به این‌که نمره ایران در زمینه فضای کسب و کار بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از حد متوسط یعنی ۵۰ پایین‌تر بوده است، گفت: در زمینه شاخص آزادی اقتصادی نیز ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ضعیف ۱۶ قرار گرفته است.

وی افزود: ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها بالاتر از کشورهای سوریه، لیبی و عراق قرار گرفته است.

همچنین حبیب الله انصاری - دبیر کل صنایع انجمن لوازم خانگی - در این جشنواره با اشاره به این‌که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن نیست، اظهار کرد: رسانه‌های ایران به اندازه کافی درباره تولید ملی تبلیغات نکرده‌اند.

انصاری گفت:تبلیغات درباره تولید ملی بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و توجه به خواسته‌های مصرف‌کنندگان بی‌فایده خواهد بود

منابع خبر
رتبه ۱۶۸ ایران از نظر فضای کسب و کار پیک ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱