رسوایی‌ اخلاقی درآمریکا صدای سندرز راهم درآورد!

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

برنی سندرز در سه پیام توئیتری متوالی به انتقاد از سوءرفتارها علیه زنان در جامعه آمریکا پرداخت.

منابع خبر