رسیدگی به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از مراجعان

خبرگزاری میزان - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

در نشست مشترک مسئولان قضائی استان تهران به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد

منابع خبر
رسیدگی به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از مراجعان خبرگزاری میزان - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷