رسیدگی به ۲ پرونده قاچاق در زنجان

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی به ۲ پرونده قاچاق خبر داد

منابع خبر
رسیدگی به ۲ پرونده قاچاق در زنجان خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷