رشد ۴۱۵ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

تابناک - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمع کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن ماه سال گذشته با ۳۴.۶ درصد افزایش به ۱۲۷۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش فارس، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۹۲ با ۲۷.۱ درصد رشد به ۶۲ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان بالغ شد.
این در حالی است که رشد بدهی بانک‌ها در بهمن ماه ۹۱ نسبت به اسفند ۹۰، ۲۴.۹ درصد بوده است.
در بخش دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، دارایی‌های خارجی به ۱۸۱ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید که ۸۳.۷ درصد رشد داشته است.
همچنین اسکناس و مسکوک با ۱۰۵.۶ درصد رشد ۸۵ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی ۶۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان، (سپرده قانونی ۶۲ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان) برآورد شده است.
همچنین در بهمن ماه در مقایسه با اسفند ۹۱، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ۲۵.۱ درصد افزایش ۷۴ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بوده که سهم دولت ۷۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان است.
در مجموع کل دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری با در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها ۳۴.۶ درصد رشد داشته و به رقم ۱۲۷۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان رسیده است.
در بخش سپرده‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی با ۲۸.۱ درصد رشد ۵۴۷ هزار و ۸۹۱ میلیارد تومان محاسبه شده است.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی با ۱۰۰.۴ درصد افزایش ۲۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است.
نکته قابل تامل در این گزارش، رشد ۴۱۴.۹ درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است.این رشد موجب شده تا حجم بدهی بانک‌های تجاری از هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان برسد

منابع خبر
هشدار بانک مرکزی به بانک‌های خاطی جهان نیوز - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳