رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی معتقد است در صورت برطرف شدن ایرادات گذشته فیسبوک که منجر به فیلتر شدن این فضای مجازی شده بود، می توان آن را رفع فیلتر کرد. به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدعلی اسفنانی در خصوص چگونگی روند رفع فیل تر فیسبوک، گفت: اگر وزارت…

منابع خبر
رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است تابناک - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است عصر ایران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
رفع فیلتر فیسبوک قابل بررسی است آفتاب - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴