رهبر دینی یهودیان ایران درگذشت+عکس

رهبر سابق یهودیان ایران درگذشت

عصر ایران
جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

خاخام یوسف همدانی کهن، بالاترین مرجع دینی یهودیان ایران درگذشت.

منابع خبر
رهبر دینی یهودیان ایران درگذشت+عکس جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
مراسم درگذشت رهبر دینی یهودیان ایران برگزار شد خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
مرجع پیشین یهودیان ایران درگذشت رادیو زمانه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
درگذشت رهبر مذهبی پیشین یهودیان ایران بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
رهبر سابق یهودیان ایران درگذشت عصر ایران - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
رهبر دینی یهودیان ایران درگذشت تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
رهبر دینی یهودیان ایران درگذشت خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
رهبر دینی یهودیان ایران درگذشت ندای سبز آزادی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳