رهبر شورشیان فارک در کلمبیا کشته شد

رهبر شورشيان فارك كشته شد
عصر ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

تهران – 'آلفونسو کانو' مشهور به 'ال زورو' رهبر شورشیان چپگرای فارک پس از سال ها نبرد مسلحانه، در یک عملیات نظامی توسط ارتش کلمبیا کشته شد.-۱۳۹۰/۰/۱۴ - ۰:۱۰

منابع خبر
رهبر شورشیان فارک کشته شد تابناک - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
رهبر شورشیان فارک کشته شد عصر ایران - ۱۳ آبان ۱۳۹۰
رهبر شورشیان فارک در کلمبیا کشته شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ آبان ۱۳۹۰