رهبر کاتولیکهای جهان برپایی زرادخانه های اتمی را محکوم کرد

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

«پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان ضمن محکوم کردن تسلیحات هسته ای، تصریح کرد که کشورهای جهان حتی با هدف بازدارندگی نباید این گونه تسلیحات را جمع آوری و انبار نمایند

منابع خبر