روایت مریم شهریاری از روز حادثه: فرد تروریست در پوشش زنانه پشت سر من وارد مجلس شد/ وقتی فکر کردند کشته شدیم از ما عبور کردند/تیراندازی پس از قطع برق شدت گرفت

روایت مریم شهریاری از روز حادثه: فرد تروریست در پوشش زنانه پشت سر من وارد مجلس شد/ وقتی فکر کردند کشته شدیم از ما عبور کردند/تیراندازی پس از قطع برق شدت گرفت
عصر ایران
عصر ایران - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

یکی از مجروحان حادثه تروریستی تهران روز حادثه را اینطور روایت می‌کند: «هیچ راه فراری نداشتیم، نه دیواری بود که در پشت آن پناه بگیریم و نه صندلی که به زیر آن برویم تا در امان باشیم. خودمان را روی زمین انداختیم اما آنها ما را گلوله‌باران کردند و وقتی فکر کردند؛ کشته‌شدیم از ما عبور کردند.»

منابع خبر