روز محاکمه «خاوری» مشخص شد

روز محاکمه «خاوری» مشخص شد
عصر ایران
عصر ایران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با اتهامات نامبرده روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد

منابع خبر
روز محاکمه «خاوری» مشخص شد عصر ایران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶