روز محاکمه خاوری مشخص شد

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

 رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با اتهامات نامبرده روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد

منابع خبر
روز محاکمه خاوری مشخص شد خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶