روسیه - تعزیه به زبان روسی در مرکز اسلامی مسکو

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مهر ۱۳۹۶

روسیه - تعزیه به زبان روسی در مرکز اسلامی مسکو کیفیت پخش: بالا متوسط پایین کد خبر:

۳۵۲۷۷۱۴

تاریخ و ساعت :

۸:۴۸ - ۱۳۹۶/۷/۰

ارسال به دوستان نام: ایمیل گیرنده: برای ارسال به چندین ایمیل از علامت , استفاده کنید Captcha:

منابع خبر
روسیه - تعزیه به زبان روسی در مرکز اسلامی مسکو خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مهر ۱۳۹۶