روسیه خواستار تحقیق درباره حمله هوایی آمریکا به قندوز شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر