روسیه وام خرید تسلیحات به کوبا داد

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

روسیه وامی به ارزش ۳۸ میلیون یورو برای خرید تسلیحات روسی به کوبا داد

منابع خبر
روسیه وام خرید تسلیحات به کوبا داد جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷