روش‌شناسی رسالت در نقد بیانیه لوزان

چهار نکته علی لاريجانی درباره بيانيه لوزان
گویا
تابناک - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

هدف از مذاکره، تحدید فعالیت صلح آمیز در برابر لغو تحریم ها بوده و هست حال آن را هرچه می‌خواهید بنامید انفعال، تعامل یا نرمش قهرمانانه اما تغییر عنوان، چیزی از محتوا نمی کاهد که همان محدود نمودن فعالیت صلح آمیز هسته ای است

منابع خبر
روش‌شناسی رسالت در نقد بیانیه لوزان تابناک - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴