روش صحیح حمام کردن بر اساس طب سنتی

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

استحمام صحیح یکی از درمانهای طب ایرانی است و بیشتر اتفاقات در درون انسان بعد یا در حین استحمام، ناشی از به حرکت درآمدن بخارات در بدن است

منابع خبر