روضه‌خوانی که با زبان اشاره روضه می‌خواند

فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

این سال‌ها با وجود آنکه برای سخنرانی به مجالس مختلف دعوت شدم اما نپذیرفتم و فقط برای هیأت‌های مذهبی ناشنواها سخنرانی و نوحه سرایی می‌کنم

منابع خبر