روند جدید صدور ویزای انگلیس در ایران

روند جدید صدور ویزای انگلیس در ایران +عکس
فردا
تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۴

از صبح امروز (چهارشنبه) پنجم اسفند پس از چهار سال که از بسته شدن سفارت انگلیس در ایران می گذرد کنسولگری این کشور مجددا صدور ویزا در ایران را آغاز کرده اما روند جدیدی برای این کار در نظر گرفته است

منابع خبر
روند جدید صدور ویزای انگلیس در ایران عصر ایران - ۵ اسفند ۱۳۹۴