زلزله ۳.۸ دهم ریشتری در نهبندان

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
زلزله ۳.۸ دهم ریشتری در نهبندان باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶