زلزله ۳.۶ ریشتری موسیان را لرزاند

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
زلزله ۳.۶ ریشتری موسیان را لرزاند باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶