زلزله گلستان را لرزاند

آفتاب - ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ممیز ۹ دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعتی قبل مرز استان های سمنان و گلستان در حوالی علی آباد واقع در استان گلستان را لرزاند.

به گزارش ایرنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که شبکه های لرزه نگاری وابسته به این مرکز، زمین لرزه ای را به بزرگی ۳ ممیز ۹ دهم ریشتر در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه امروز (۱۶ خردادماه ۱۳۹۳) ثبت کرده اند.

کانون این زمین لرزه مرز استان های سمنان و گلستان در حوالی علی آباد واقع در عرض شمالی ۷۴/۳۶ و طول شرقی ۹۴/۵۴ درجه اعلام شده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

منابع خبر
زلزله گلستان را لرزاند تابناک - ۱۶ خرداد ۱۳۹۳
زلزله گلستان را لرزاند آفتاب - ۱۶ خرداد ۱۳۹۳