زمین لرزه ای به بزرگی ۳،۹ریشتر بازرگان را لرزاند

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

ارومیه_زمین لرزه ای به بزرگی ۳،۹ منطقه بازرگان شهرستان ماکو را جمعه شب لرزاند

منابع خبر