زنده فروشی پرندگان خطری جدی برای شیوع آنفلوانزای پرندگان است

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

کرمان - کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان فعالیت مرغداریهای غیر مجاز، دستفروشی و زنده فروشی پرندگان را از جمله راههای شیوع آنفلوانزای پرندگان دانست

منابع خبر