زندی: قهرمانی را هفته قبل از دست داده بودیم

جهان ورزش - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱


زندی می گوید استقلال هفته گذشته از کورس قهرمانی خارج شده بود.
فریدون زندی می گوید:«اگر کمی واقع بین باشیم باید بگویم که ما قهرمانی را هفته گذشته از دست دادیم.الان دیگر هیچ شانسی نداریم.»او این را گفت و ادامه داد:«ما در همان بازی با شاهین از کورس قهرمانی خارج شدیم.نمی دانم چرا اما هیچ کدام از توپ ها ما تبدیل به گل نمی شود

منابع خبر
رحمتی: قهرمانی را از دست دادیم تابناک - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
استقلال ، شانس قهرمانی را از دست داد! تابناک - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
استقلال ، شانس قهرمانی را از دست داد! جهان نیوز - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱