زنگنه: فشاری برای پیوستن ایران به توافق اوپک وجود ندارد

زنگنه: فشاری برای پیوستن ایران به توافق اوپک وجود ندارد
خبرگزاری فارس
فردا - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

با گذشت وجود یک سال از توافق کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش عرضه نفت به بازار جهانی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در حاشیه اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو گفت: فشاری برای پیوستن ایران به توافق اوپک وجود ندارد

منابع خبر