زن بدون دست، قهرمان تکواندو (عکس)

زن بدون دست، قهرمان تکواندو (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲منابع خبر
زن بدون دست، قهرمان تکواندو (عکس) عصر ایران - ۶ مهر ۱۳۹۲