زیرگرفتن عابر پیاده در محور اراک - توره

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
زیرگرفتن عابر پیاده در محور اراک - توره باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶