سؤال رهبر انقلاب از جوانان درباره رمز ماندگاری انقلاب

خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

چرا نهضت مشروطیّت با آن درخواست حدّاقلّیِ محدود شدنِ قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند امّا انقلاب اسلامی با این درخواست حدّاکثری و مطالبه‌ی حدّاکثری که ریشه‌کنی سلطنت و رژیم پادشاهی در کشور بود آمد، موفّق شد و ماند؟

منابع خبر