ساخت ۲ باب خانه بهداشت روستایی توسط مجمع خیرین

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
ساخت ۲ باب خانه بهداشت روستایی توسط مجمع خیرین باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶