ساخت مجسمه های بی نظیر با اره برقی!+عکس

خبرگزاری میزان - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

سیمون ارورک همیشه آرزو داشته است خلق هنر با اره برقی را به سطح جدیدی ارتقا دهد

منابع خبر
ساخت مجسمه های بی نظیر با اره برقی!+عکس خبرگزاری میزان - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵