ساعت ۲۵هزاردلاری کفاشیان!/عکس

ساعت 25هزاردلاری کفاشیان! (عکس)
عصر ایران
فردا - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

عصر ایران: بعد از انتشار شایعه اهدای ساعت ۲۵ هزار دلاری از سوی فیفا به کفاشیان مسئول روابط عمومی وزارت ورزش تصویر ساعت رئیس فدراسیون فوتبال را منتشر کرد.

وی نوشت: عکس ساعت رییس فدراسیون فوتبال ..
شایعه شد کفاشیان ساعت بیست و پنج هزار دلاری از فیفا گرفته بهش گفتم ساعتش را نشان دهد و گفت این ساعت من ده دلار هم نمی ارزد . هر چند گفت ساعتی که از فیفا گرفتم مارک داره اگر اینقدر گرونه همان جا می فروختمش.

منابع خبر
ساعت ۲۵هزاردلاری کفاشیان!/عکس فردا - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
ساعت ۲۵هزاردلاری کفاشیان! (عکس) عصر ایران - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
ساعت ۲۵هزاردلاری کفاشیان!/عکس آفتاب - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳