سال ۹۱، سال پیروزی‌های ایران و ناکامی‌های بزرگ غرب

سال 91، سال پیروزی های ایران و ناكامی های بزرگ غرب خواهد بود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
باشگاه خبرنگاران - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

به گزارش حوزه دفاعی - امنیتی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران؛ سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به بیان مطالبی پیرامون مهم ترین برنامه های فرهنگی، دفاعی و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری پرداخت.

وی با تاکید بر این که از توانمندی‌های لازم برای مقابله مضاعف با هر دشمنی برخورداریم، تصریح کرد: اکنون توان بازدارندگی و پاسخ گویی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان مطلوب است و نیز با تمهیدات به عمل آمده در سال ۹۱ وضعیت بهتری را خواهیم داشت.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در خصوص رئوس برنامه های فرهنگی، دفاعی سال جاری نیز گفت: بسیج منابع انسانی در راستای به صحنه درآوردن توانمندی‌های فرهنگی کشور، همچنین ترویج فرهنگ و آموزه‌های انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور در راس برنامه‌های فرهنگی، دفاعی سال ۹۱ قرار دارد.

وی افزود: به یمن تدابیر فرمانده معظم کل قوا، جمهوری اسلامی ایران با عبور از مرحله بازدارندگی دفاعی در مرحله اقدام مضاعف نظامی قرار دارد، از این رو تمامی بخش‌ها باید به لحاظ فرهنگی، وظایف خود را در حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن عملی کرده و با ایجاد هجمه به آنان برتری آموزه‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

سردار جزایری با بیان این که اکنون بسیاری از نهضت‌ها و جریان‌های اعتراضی در انتظار بسته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند تصریح کرد: در سال جاری، ایجاد نهضت اطلاع رسانی و کمک فکری به این گونه جنبش‌ها در برنامه دستگاههای سیاسی، دیپلماسی و فرهنگی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان، سال ۹۱ را سال پیروزی‌های ایران و ناکامی‌های بزرگ غرب توصیف و با تاکید بر بسیج تمامی دستگاه‌ها در به صحنه آوردن توانمندی‌های فرهنگی کشور و ترویج آموزه‌های انقلاب اسلامی گفت: سامانه فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح آمادگی لازم به منظور ایجاد هرگونه همراهی با سایر دستگاه‌ها در تحقق این مهم را دارد./ش۳

منابع خبر
سال ۹۱، سال پیروزی‌های ایران و ناکامی‌های بزرگ غرب باشگاه خبرنگاران - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
سال ۹۱، سال پیروزی های ایران و ناکامی های بزرگ غرب خواهد بود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱