ساکت: از بازگشت شجاعی به تیم ملی اطلاعی ندارم

فردا - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص بحث بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی طی مکاتبه فدراسیون با باشگاه پانیونیوس گفت: من در جریان این موضوع نیستم و اطلاعی هم از چنین مکاتبه‌ای ندارم

منابع خبر