سایت حامی دولت: توزیع سبد کالا و تحقیر مردم ارسال پیام به غرب بود!

هدف از توزیع سبد کالا تحقیر مردم بود
دیگربان
جهان نیوز - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛ اما اگر با این نمایش بتوان مشکل هسته ای را حل کرد به تحقیر چند روزه مردم می ارزید!

منابع خبر