«ستایش۳» سال آینده کلید می خورد

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

نگارنده داستان های مجموعه «ستایش» درباره سری سوم این سریال گفت: در حال حاضر ۶ قسمت ابتدایی آن نوشته شده و کار در سال آینده ساخته می شود.

منابع خبر
«ستایش۳» کلید می خورد الف - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
«ستایش۳» سال آینده کلید می خورد جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
«ستایش۳» سال آینده کلید می خورد فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
«ستایش۳» سال آینده کلید می خورد آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴