سخنان ترامپ درباره آرامش قبل از طوفان خبرساز شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر