سدی که باعث تخریب کعبه می‌شود! +عکس

سدی که باعث تخریب کعبه می شود!
فردا
جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۲

یک گروه از کارشناسان طرح الحاق رودهای نیل و کنگو در آفریقا از خطرات قطعی بنای سد رنسانس یا "النهضه" بر کشورهای عربی، به ویژه مصر و کعبه مشرفه خبر داد.

منابع خبر
سدی که باعث تخریب کعبه می‌شود! +عکس جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۲