سرمایه گذاری در شمال تهران از مسکونی به سمت گردشگری خواهد رفت

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

شمال تهران در رویکرد جدید مدیریتی خود از سرمایه گذاری بر سکونت به سمت سرمایه گذاری در گردشگری و خدمات رسانی پیش خواهد رفت

منابع خبر