سست‌ کردن اعتقادات از برنامه‌های لشکر سیاسی و فرهنگی دشمن است

رهبرمعظم انقلاب: سست کردن اعتقادات دینی و سیاسی و تلاش برای جذب جوانان اثرگذار از برنامه‌های لشکر سیاسی و فرهنگی دشمن است
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: سست‌کردن اعتقادات دینی و سیاسی و تلاش برای جذب جوانان فعال و اثرگذار در سطوح مختلف از جمله برنامه‌های لشکر سیاسی و فرهنگی دشمن است

منابع خبر