سطح روابط اقتصادی و بانکی ایران و اتریش به دوران قبل از تحریم‌ها برمی‌گردد

خبرگزاری فارس - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

قائم مقام بانک مرکزی گفت: درست است که در روابط بانکی ایران با اتریش وقفه ایجاد شده، ولی روابط بانکی دو کشور قبل از تحریم‌های اقتصادی مطلوب بوده که امیدواریم پس از این دیدارها روابط بانکی گسترش یابد

منابع خبر