سعید جلیلی با آیت‌الله مصباح دیدار کرد

خبرگزاری فارس - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

برخی شخصیت ها و رسانه های اصولگرا در این روزها تلاش دارند تا با قطب نشان دادن مصباح یزدی در میان اصولگرایان، وی را یکی از سه ضلع اصلی این جناح معرفی کنند

منابع خبر
دیدار محرمانه جلیلی با مصباح یزدی تابناک - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
سعید جلیلی با آیت‌الله مصباح دیدار کرد خبرگزاری فارس - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
سعید جلیلی به دیدار مصباح یزدی شتافت ندای سبز آزادی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴