سعید مرتضوی: دادگاه تقاضای برگزاری علنی دادگاه را رد کرد؛ بهمراه تصاویر

سعید مرتضوی: درخواست برگزاری علنی دادگاه رد شد
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ متهمی که بعد از برگزاری نشست های دادگاه کهریزک، به رغم اطلاع از غیرقانونی بودن کارش، سیر تا پیاز مطرح شده در جلسه غیرعلنی دادگاه را برای خبرنگاران بازگو می‌کرد و حتی از انتشار متن کامل لایحه دفاعیه اش در خبرگزاری ها ابایی نداشت، امروز به محض ورود از دادگاه گفت: «نمی‌توانم…

منابع خبر
حاشیه دادگاه سعید مرتضوی جهان نیوز - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
وکلای شکات مرتضوی از حضور در دادگاه منع شدند انقلاب اسلامی - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
حضور سعید مرتضوی در دادگاه کیفری تابناک - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴